PERSONDATAPOLITIK

Indledning

Denne persondatapolitik vedrører ydelser købt eller modtaget fra Jessen Consult v/Hanne Jessen Krarup CVR-nr. 34 83 57 72. Når vi opbevarer oplysninger om dig i vores systemer, passer vi godt på dem. Vi sørger for, at uvedkommende ikke kan se dine Persondata, og vi har indrettet vores systemer sikkert.

Hvilke Persondata indsamler vi – og hvornår?

Når du tilmelder dig nyhedsbreve, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve og tilbud, og vi gemmer dine Persondata. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Når du køber onlinekurser, gemmer vi dine Persondata.

De Persondata, som vi indsamler og gemmer, er navn/firmanavn, e-mail, jobtitel, telefonnummer, betalingsoplysninger og andre informationer, som vi beder dig indtaste (herefter dine ”Persondata”) for at give dig den bedst mulige oplevelse i vores univers.

Hvad bruger vi dine Persondata til?

Vi bruger dine Persondata til følgende formål:

  • Til at sende nyhedsbreve, hvis du har tilmeldt dig
  • Til at give dig adgang til onlinekurser
  • Til at kontakte dig efter en korrespondance, hvis du har givet os lov til det (live chat, e-mail eller telefon)

Retsgrundlaget for behandlingen af dine Persondata

Vi behandler dine Persondata med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b for at kunne opfylde vores aftaler med dig.

Vores Betingelser er gældende.

Hvordan passer vi på dine Persondata?

Dine Persondata er kun tilgængelige for at begrænset kreds af personer med særlig adgang til vores systemer, som alle er forpligtede til at hemmeligholde disse informationer.

Hvordan bruger vi cookies?

En ”cookie” er en lille mængde data, der sendes fra en webserver til din browser og gemmes på din computers harddisk for at overvåge din aktivitet på vores hjemmesider for at give os mulighed for at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmesider og tjenester. Du kan få din computer til at advare dig, hver gang en cookie sendes, eller du kan slå alle cookies fra via dine browserindstillinger. Hvis du slår cookies fra, kan nogle webstedsfunktioner blive deaktiveret eller ikke fungere korrekt.

Vi bruger cookies til:

  • At kende og gemme dine præferencer til fremtidige besøg på vores hjemmesider, baseret på din aktivitet, så vi på den måde kan yde dig den bedste service.
  •  Samle data og om trafik på vores hjemmesider for at tilbyde bedre oplevelser på vores hjemmesider i fremtiden. Vi bruger muligvis tredjemand til at spore disse oplysninger på vores vegne.

Hvem deler vi dine Persondata med?

Vi hverken sælger, bytter eller på anden måde overfører dine Persondata til tredjemand. Vi tilbyder ikke tredjemands ydelser på vores hjemmesider.

Hvem er den dataansvarlige, og hvem behandler dine Persondata?

Jessen Consult, CVR-nr. 34 83 57 72, e-mail Hanne@Jessenconsult.dk er den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine Persondata som beskrevet ovenfor.

Vi kan anvende eksterne virksomheder som leverandører for at kunne levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde dine Persondata i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun Persondata efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Når vi bruger databehandlere, indgår vi databehandleraftaler med dem. Det er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine Persondata.

Hvornår sletter vi dine Persondata?

Vi sletter dine Persondata, når de ikke længere er nødvendige for det/ de formål, som de blev indsamlet og behandlet til.

Hvordan du kan tilgå dine Persondata / dine øvrige rettigheder

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine Persondata. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:

RET TIL AT SE PERSONDATA (INDSIGTSRET): Du har ret til at få indsigt i dine Persondata samt en række yderligere oplysninger.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine Persondata, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine Persondata begrænset.

RET TIL INDSIGELSE: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine Persondata.

RET TIL DATAPORTABILITET: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af dine Persondata eller få overført Persondata direkte fra Jessen Consult til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os

Du kan kontakte os på e-mail Hanne@Jessenconsult.dk, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine Persondata. Se mere på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i vores persondatapolitik

Jessen Consult kan ændre denne persondatapolitik fra tid til anden. For at sikre, at du kender den til enhver tid gældende persondatapolitik, opdateres persondatapolitikken ved væsentlige ændringer her på hjemmesiden.


>